Успостава мреже инфо полица назив је пројекта чији је циљ био успостављање праксе редовног издавања, дистрибуције и међусобне размјене промотивног и информативног штампаног материјала о активностима, услугама и надлежностима Sавјета министара БиХ, ентитетских и Владе Брчко дистрикта БиХ.

Пројекат Канцеларије координатора за реформу јавне управе завршен је у фебруару 2010. године, а резултат пројекта је поједностављење процеса информисања грађана посредством дистрибуције штампаног материјала о активностима влада у БиХ и повећање промоције кориштења Закона о слободи приступа информацијама.

Након што је посредством инфо полица успостављен механизам за размјену материјала унутар једне институције али и осталих те након што је издат билтен Владе на свим нивоима, Савјет министара Босне и Херцеговине наставило је праксу издавања публикације „Инфо" што је резултирало другим бројем ове публикације која је издата крајем априла ове године. Билтен можете видјети овдје.