Еуропска дигитална економија расте  снажно, ширећи се по свим секторима привреде и сежући у сва подручја нашег живота, пише у објављеном извјештају Еуропске комисије о дигиталној конкурентности. Информацијске и комуникацијске технологије (ИЦТ) покренуле су  половну раста продуктивности у Еуропи у посљедњих 15 година. Шест од десет Еуропљана редовно користе Интернет. Међутим, ако Еуропа жели да у потпуности искористи потенцијалне предности дигиталне економије, она мора појачати опрему и осигурати бржу широкопојасну  везу  као и повјерење људи у интернет, затим побољшати вјештине грађана, те потакнути још више ЦТ иновација. Еуропска комисија ће предложити конкретне мјере у тим подручјима са својом Дигиталном агендом за Еуропу, која ће  ускоро бити покренута, објављено је на порталу цеппеи.ба.