БиХ пропушта прилику да искористи милионе еура за предузетништво које ЕУ даје путем Оквирног програма за конкурентност и иновације (ЦИП) “тешког” неколико милијарди еура, упозорава Сенад Хромић, директор Еуроинфо кореспондентног центра Спољнотрговинске коморе БиХ.

“Све сусједне земље повлаче средства из овог програма ЕУ који има три стуба, а од којих је први, који се односи на предузетништво и иновације, ‘најтежи’. Нема разлога да ми не испунимо услове и не омогућимо кориштење ових средстава”, каже Хромић.

У Дирекцији за европске интеграције БиХ (ДЕИ) објашњавају да је ЦИП један од такозваних програма Заједнице који представљају посебне фондове ЕУ намијењене чланицама за подршку унутрашњим политикама ЕУ и унапређење међусобне сарадње у различитим областима. Међутим, он је доступан и земљама кандидатима и потенцијалним кандидатима како би били подржани њихови напори на путу ка ЕУ.

“Могућност учешћа у програмима Заједнице, па тиме и у програму ЦИП, БиХ је стекла оквирним споразумом потписаним с ЕУ који је ступио на снагу у јануару 2007. године. Програм обухвата период од 2007. до 2013, а његов буџет износи 3,6 милијарди еура. Циљ му је потицање конкурентности предузећа, подршка иновативности, осигурање бољег приступа финансијама, те подршка пословању у регионима”, истичу у ДЕИ и напомињу да ЦИП програм потиче боље кориштење информацијских и комуникацијских технологија, веће кориштење обновљивих извора енергије и енергетску учинковитост.

Овај програм састоји се од три – потпрограм за предузетништво и иновације има буџет од 2,1 милијарду еура, потпрограм за подршку политикама у области ИТ технологија “тежак” је 728 милиона, а потпрограм Интелигентна енергија за Европу 727 милиона еура.Неприступањем Програму за предузетништво и иновације БиХ губи могућност за финансирање малих и средњих предузећа у различитим фазама њиховог настајања и развоја, пружање подршке регионалним центрима који дају услуге малим и средњим предузећима у областима пословања и иновација, могућност транснационалног умрежавања предузећа и спречавања загађења.Из ДЕИ поручују да су овом програму приступиле Хрватска, Србија, Црна Гора, Македонија, Турска и да је штета да му не приступи и наша земља, те истичу да је за то задужено Министарство спољне трговине и економских односа БиХ, преноси цапитал.ба