Агенција за сигурност хране, у сарадњи с надлежним органима ентитета и Брчко Дистрикта БиХ, иницирала је, припремила и организирала доношење Правилника о ознакама оригиналности и географског поријекла хране и Правилника о ознакама традиционалног угледа хране, који су донесени на 113. сједници Вијећа министара БиХ и објављени у Службеном гласнику БиХ.

Доношењем наведених правилника, по први пут у Босни и Херцеговини створена је правна претпоставка за заштиту пољопривредно-прехрамбених производа који имају посебна својства.Како би се на најбољи могући начин имплементирали ови прописи, Агенција за сигурност хране покренула је иницијативу за формирање базе података свих прехрамбених производа намијењених исхрани људи, који имају посебне карактеристике проистекле из њихових физичких, кемијских и органолептичких особина, начина производње и прераде, те поднебља из којег долазе.

С тим циљем, Агенција је припремила "Упитник за заштиту ознака оригиналности, ознака географског поријекла и ознака традиционалног угледа хране" и упутила га на адресу 144 града и опћине у Федерацији Босне и Херцеговине, Републици Српској и Брчко Дистрикту те на адресу Вањскотрговинске коморе БиХ, привредних комора Федерације БиХ, Републике Српске, Брчко Дистрикта кантоналних комора.

Домаћи произвођачи, након заштите својих пољопривредно-прехрамбених производа ознаком оригиналности, ознаком географског поријекла хране или ознаком традиционалног угледа хране имају велику могућност за пласман својих производа, како на домаћем, тако и на тржишту Европске уније, што ће допринијети повећању извоза и подизању разине конкурентности домаће производње.

Прехрамбени производи који носе једну од регистрираних ознака на тржишту спадају у прехрамбене производе више цјеновне категорије. Овај процес доприноси стварању идентитета и препознатљивости таквог прехрамбеног производа на домаћем и међународном тржишту, утјече на подизање и постизање сталног квалитета прехрамбених производа, а изравна веза производа с одређеним географским подручјем даје додатну вриједност и препознатљивост том подручју, те доприноси руралном развоју посебно оних удаљенијих и дислоцираних подручја.Овај процес допринијет ће јачању босанскохерцеговачке привреде, али истовремено и испуњавању обавеза из области заштите географских ознака, које је Босна и Херцеговина преузела потписивањем Споразума о стабилизацији и придруживању.

С обзиром на чињеницу да се ова област у Босни и Херцеговини уређује први пут, а све с циљем да се помогне произвођачима производа који се одликују неком својом посебношћу и квалитетом да приступе процедури регистрације ознака, најприје у Босни и Херцеговини, а касније и у земљама ЕУ и да те производе промовишемо на домаћем и међународном тржишту, обавезе свих институција и органа власти у Босни и Херцеговини су велике.Како би поступак регистрације био што јаснији, Агенција за сигурност хране БиХ израдила је "Водич за регистрацију ознака оригиналности, географског поријекла и традиционалног угледа хране" који ће на једноставан и прихватљив начин дати потребне информације везане за поступак регистрације.

Ради увођења сувременог интегриранога сустава хране, Агенција за сигурност хране БиХ улаже големе напоре на усуглашавању бх. легислативе из области хране са легислативом Европске уније. Агенција је успјела направити мултидисциплинаран тим кадрова који су данас самостални и у могућности су одговорити веома захтјевном задатку иницирања и припреме законских и подзаконских аката из области хране, а све у складу са прописима ЕУ и на темељу релевантних научних студија.

Процес усклађивања прописа са легислативом Европске уније значајно утјече на цијелу земљу, а уз заштиту живота и здравља грађана, има значајан финанцијски учинак на одређене привредне гране.Цијенимо да је улога средстава јавног приопћавања у подизању јавне свијести промовирањем оригиналности, географског поријекла и традиционалног угледа хране веома значајна. Као и досад, службеници Агенције, сходно Закону о слободи приступа информацијама у БиХ, на располагању су за све додатне информације по питању имплементације и значаја Правилника о ознакама оригиналности и географског поријекла хране и Правилника о ознакама традиционалног угледа хране, као и свих осталих прописа и активности, које су у надлежности Агенције за сигурност хране Босне и Херцеговине, стоји у приопћењу директора ове агенције доц. др. сци. Сејада Мачкића, преноси портал бизнис.ба