Израдом Стретегије обуке за запослене у јединицама локалне самоуправе на чијем доношењу Министартсво управе и локалне самоуправе акривно ради, те успостављањем система  обуке и јачањем капацитета за обуку и стручно усавршавање запослених довешће до бољег и квалитетнијег пружања услуга грађанима у Републици Српској.

С тим у вези данас је на Мраковици одржан састанак Радне групе за израду Стратегије обуке за запослене у јединицама локалне самоуправе.Током састанка истакнуто је како тренутно обука која се проводи у јединицама локалне самоуправе не одговара стварним потребама запослених, те да процес јачања капацитета за обуку и стручно усавршавање треба бити утемељено у стратешком документу.

Извјештај о анализи потреба за обуком  који је спроведен у 18 градова и општина у Републици Српској, а у којем је учествовало 600 испитаника запослених у јединицама локалне смаоуправе показао је да веома мали број јединица локалне самоуправе има донесен план обуке и стучног усавршавања свог особља. Око 42 одсто анкетираних запослених у протекле двије године није похађало нити једну обуку, док је евидентно да су обуке о одређеним областима одржаване у знатно већој мјери у односу на друге. Најчешће су обуке вршене у области управе, буџета и финансија, док је велико интересовање запослених изражено за подручја европских интеграција и међународне сарадње, информационих технологија, управљања пружања услуга и контроле квалитета, управљање пројектима, људским ресурсима и другим областима које су у ранијем периоду занемариване.

Стога је веома важно доношење Стратегије обуке за запослене у јединицама локалне самоуправе, на чијем доношењу Министрство ради заједно са другим министарствима у Влади Републике Српске, Савезом општина и градова Републике Српске, Агенцијом  за државну управу Републике Српске, Развојном агенцијом „ЕДА“,  Развојним програмом Уједињених нација и другим партнетима, а све у циљу обезбјеђивања што већег задовољства крајњег корисника, односно грађана.