Двије дводневне радионице у склопу пројекта “Обука државних службеника за односе с јавношћу“ којег реализује Канцеларија координатора за реформу јавне управе И који је намијењен службеницима за односе с јавношћу Владе ФБиХ и Савјета министара БиХ одржане су у Сарајеву, а радионицом која је одржана у Мостару 29. и 30. марта завршен је циклус обука у склопу овог пројекта.  

„Реализацијом овог пројекта учесници су се упознали са теоријом и праксом односа с јавношћу и различитим искуствима у области ПР-а, чији је циљ повећање поимања концепта односа с јавношћу и оспособљености запослених у јединицама за односе с јавношћу за његову примјену у свакодневном раду. Пројекат предвиђа и студијско путовање у земљу ЕУ те ће и на овај начин службеници за односе с јавношћу бити упознати са европском праксом у овој области“, изјавила је Ведрана Фалаџић, гласноговорник у Канцеларији координатора за реформу јавне управе у БиХ.

Учесници су слушали предавања о планирању ПР кампање, комуникацији путем нових медија, кризном и стратешком комуницирању и о институционалној репутацији.

„Програм обука који су прошли запосленици Службе за информисање Савјета министара БиХ, Уреда Владе ФБиХ  за односе с јавношћу, Бироа за односе с јавношћу Владе РС, Владе Брчко Дистрикта БиХ, службеници за односе с јавношћу министарства на државном и ентитетским нивоима те службеници органа управе у БиХ који нису гласноговорници, али обављају послове из домена односа с јавношћу је прилагођен потребама и захтјевима корисника до којих смо дошли кроз реализовано истраживање о ставовима службеника за односе с јавношћу“, истакла је Лејла Брчаниновић, ПР директорица агенције ПРИМЕ Цоммуницатионс.

Наставак пројекта обухватит ће једнодневну конференцију за односе с јавношћу која ће окупити  државне службенике за односе с јавношћу али и представнике невладиног сектора и активности на креирању приручника за односе с јавношћу који ће бити публикован на основу стварних потреба државних службеника. Поред ових активности, предвиђено је још и студијско путовање у државу ЕУ које ће учесницима омогућити упознавање са европском праксом у области односа с јавношћу.

Циљ пројекта је јачање капацитета и стандардизовање пракси службеника за односе с јавношћу у органима управе БиХ, њихово упознавање са искуствима институционалног комуницирања, теоријом и праксом односа са јавношћу кроз директан приступ искуствима европске праксе у тој области, јачање сарадње корисника пројекта и размјена њихових искустава.

Извршилац Пројекта, који доприноси реализацији мјера из Акционог плана И Стратегије РЈУ у БиХ из области институционална комуникација је агенција Приме Цоммуницатионс која је оизабрана путем отвореног поступка јавне набавке.