Фена: У Сарајеву је данас одржан округли сто о теми "Израда стратегије развоја БиХ и стратегија социјалне укључености БиХ" на којем су представници удружења послодаваца и синдиката дискутирали о садржају развојних докумената државе.

Циљ одржавања оваквог скупа је да се омогући привредницима, социјалним партнерима и синдикалцима да учествују у изради стратешких докумената који се њих највише и тичу. Округли сто организирала је Дирекција за економско планирање (ДЕП) Вијећа министара БиХ која је носилац улоге координатора процеса израде ових стратешких докумената, уз сарадњу с владама Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко Дистрикта.

На округлом столу покушали смо узети у обзир и ефекте кризе која се догодила ове године. Раније смо почели радити на изради ових докумената, али сада покушавамо да дамо дугорочнију перспективу развоја у БиХ те да се покрену важни процеси у овој земљи", казала је Мирела Ибрахимагић, уиме Дирекције за економско планирање. Додала је да приликом израде ових докумената уско сарађују с Дирекцијом за европске интеграције јер су у изради стратегија посебно као циљ адресирали европске интеграције, а тичу се свих обавеза које произилазе из тог процеса.

Ријад Ковач, шеф Одјељења у Дирекцији за економско планирање, казао је да ће мишљење ових група покушати уградити у приједлог стратегије који је до сада направљен.Ово је четврти округли сто који је организиран у сврху информирања јавности о току израде ових докумената.