Савјет министара БиХ на сједници одржаној данас у Сарајеву, између осталог,  размотрило је и усвојило Трећи полугодишњи извјештај о реализирању Пројекта „Јачање бх. капацитета за стратешко планирање и развој политика дјеловања – СППД", који је припремио Уред координатора за реформу јавне управе.

Имајући у виду важност успостављања функционалног и одрживог система за стратешко планирање и развој политика дјеловања у Босни и Херцеговини, а на основу достављеног извјештаја, од УНДП-а као имплементатора пројекта и министарстава која су укључена у имплементирање СППД пројекта тражи се да више пажње посвете институционализацији система за стратешко планирање и развој јавних политика у обухваћеним министарствима, с посебним нагласком на:

-институционализирање механизама координације између секторских министарстава;

-доношење интерних аката који регулирају примјену методологије за стратешко планирање и развој јавних политика.

Савјет министара препоручује да провођење ИИ фазе Пројекта почне у секторима пољопривреде, социјалне заштите и малог и средњег предузетништва, а коначна сагласност се остварује прихватањем Меморандума о разумијевању који имплементатор (УНДП) закључује билатерално с надлежним министарствима, саопћено је из Канцеларије за информисање Генералног секретаријата Савјета министара БиХ.