Влада ФБиХ јучер је, између осталог, разматрала и усвојила Извјештај о раду и стању кадрова у органима државне службе у Федерацији БиХ за 2009. годину који је припремила Агенција за државну службу ФБиХ.

У прошлој години извршена је ревизија радних мјеста у четири органа, након које је поступак ревизије успјешно прошло 33 службеника док их је пет добило рјешење о престанку радног односа. Ревизије су извршене у Мостару, Ливну и Тузли.

Службеницима Агенције је онемогућено да изврше ревизију радних мјеста државних службеника у Уреду за законодавство Владе ЗХК о чему су обавијештени надлежни федерални органи ради подузимања инспекцијског надзора.

У разматраном Извјештају се, између осталог, констатује да је Закон о државној служби у ФБиХ у сфери запошљавања направио значајан помак у осигурању транспарентности, објективности и равноправности кандидата у изборном процесу мада сви проблеми још нису отклоњени. Највише се постигло у пријему приправника ВИИ степена стручне спреме у органима државне службе на чији избор није упућена ни једна жалба.

Међу још присутним проблемима су они везани за незаконито запошљавање, као и престанак радног односа ради стицања увјета за пензионисање гдје руководиоци органа у којима су запослени не обавјештавају Агенцију. Радници који су након провјера добили рјешење о престанку радног односа, због оваквог понашања руководилаца, неријетко и даље на незаконит начин настављају свој рад – указује се, између осталог, у овом извјештају, наводи се у саопштењу Канцеларије за односе с јавношћу Владе Федерације БиХ.