Семинар „Latest Development in the field of Better Regulation in the european Union: Key Principles, Concepts and Practice" у организацији Европског института за јавну управу (EIPA)) одржан је од 15. до 16. марта 2010. године у Бриселу и био је намијењен представницима јавног сектора али и пословне заједнице.

Циљ семинара био је пружање прилике учесницима да боље разумију и упознају процес Боље регулативе у Европској унији који је истовремено и стратегија за поједностављење и унапређење регулационе околине за грађане али и бизнисмене. Овај процес, такођер континуирано наставља бити кључни приоритет за политичаре и јавне управе на свим нивоима.

Програм семинара био је фокусиран на државне службенике који у свом раду користе приступе Боље регулативе, попут процјене утјецаја и поједностављење процедура али и за оне који су у овај процес укључени кроз савјетовање и моделирање процеса Боље регулативе у својим радним срединама. 

Настојећи боље објаснити шта овај процес практично значи у свакодневном раду програм семинара се фокусирао на сљедеће области:

  • Зашто је процес Боље регулативе постао један од кључних приоритета у оквиру институција Европске уније и држава чланица?
  • Кључни принципи на којима се темељи процес Боље Регулативе
  • Могућности и изазови за јавну управу увођењем и примјеном у пракси принципа Боље регулативе
  • Како се примјењују принципи Боље регулативе у институцијама ЕУ-а у државама чланицама и лекције научене из њихове примјене?
  • Што су најновија достигнућа европске политике у односу на Бољу регулативу?

Семинар је омогућио стицање нових знања и практичних искустава везаних за процес Боља регулатива, што ће бити од изузетног значаја за припрему пројекта „Боља регулатива/Управљање у органима јавне управе у Босни и Херцеговини“ којег ће имплементирати канцеларија координатора за реформу јавне управе.На семинару је учествовао и представник Уреда координатора за реформу јавне управе.