Састанак Надзорног тима за имплементацију Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ за област Институционална комуникација, са сљедећим дневним редом:

 1. Усвајање записника са претходног састанка Надзорног тима

2. Информација о завршетку пројекта "Успостављање мреже инфо полица";

3. Информација и дискусија о пројекту "Стратешка комуникација";

4. Информација и дискусија о пројекту "Обука службеника за односе с јавношћу";

5. Припрема кварталних извјештаја о напретку

6. Дискусија о потенцијалним новим пројектима из области ИК

7. Разно

биће одржан у петак, 19. марта 2010. године, са почетком у 12:00 часова у просторијама Канцеларије координатора за реформу јавне управе, улица Вразова 9, Сарајево.