Састанак Надзорног тима за имплементацију Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ за област Јавне финансије са слиједећим дневним редом:  

1.    Усвајање Записника са претходног састанка Надзорног тима

2.    Пројекта BMIS

3.    Разно

бит ће одржан у уторак, 16.03.2010. године у Сарајеву, у згради Канцеларије координатора за реформу јавне управе, Вразова 9 с почетком у 12:00 часова.