Фена: Делегација Европске уније у БиХ најавила је за четвртак у Сарајеву званично отварање twinning пројекта "Помоћ Министарству сигурности, Министарству вањских послова, Министарству за људска права и избјеглице и другим надлежним органима у учинковитом управљању миграцијама“.

Циљ пројекта је осигурати да бх. власти врше учинковито управљање миграцијама и сузбијање незаконитих активности везаних за кријумчарење миграната и трговину људима у складу с ЕУ стандардима. ЕУ је за овај twinning пројект осигурала 750.000 еура из ИПА фондова, док ће холандска Служба за имиграцију и натурализацију и Данска имиграцијска служба осигурати квалифициране и искусне стручњаке за проведбу пројекта, уз подршку стручњака из Чешке Републике, Финске и Словачке.

Пројект ће трајати 18 мјесеци, а главни корисници су Министарство сигурности БиХ заједно с Државном агенцијом за истраге и заштиту, Граничном полицијом и Службом за послове са странцима, те Министарство вањских послова и Министарство за људска права и избјеглице БиХ. Twinning је инструмент који се користи у контексту ЕУ помоћи земљама кандидаткињама за јачање њихових административних и институционалних капацитета у оквиру припрема за чланство у ЕУ.

Постао је доступан и потенцијалним кандидаткињама као помоћ у прилагођавању њихових администрација за проведбу правног наслијеђа (aquis communautaire) и за преузимање обавеза које доноси будуће чланство. Поред пружања техничке и административне помоћи земљи корисници, twinning помаже и изградњу дугорочних односа међу старим, новим и будућим земљама чланицама ЕУ, те омогућава земљама корисницама више додира с разноврсним административним праксама унутар ЕУ.