Састанак Надзорног тима за имплементацију Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ за област Институционална комуникација, са сљедећим дневним редом:

 

1. Усвајање записника са претходног састанка Надзорног тима

2. Информација о пројекту "Успостављање мреже инфо полица"

3. Информација и дискусија о пројекту "Стратешка комуникација" 

4. Информација и дискусија о пројекту "Обука службеника за односе с јавношћу" 5. Избор предсједавајућег НТ-а за наредно тромјесечје

6. Разно

биће одржан у петак, 05. фебруара 2010. године, са почетком у 12:00 часова, у просторијама Канцеларије координатора за реформу јавне управе, улица Вразова 9, Сарајево.