Федерално министарство финансија одредило је период од 3. фебруара до 3. августа 2010. као нови рок за подношење захтјева за верификацију старе девизне штедње за оне штедише чије су старе девизне штедње депоноване код домаћих банака на територији ФБиХ (искључујући Љубљанску банку, Инвест банку и друге стране банке на територији БиХ).

Ова одлука донесена је сходно одредбама Закона о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње и Уредбе о поступку верифицирања тражбина и готовинских исплата по основу рачуна старе девизне штедње у ФБиХ. Верификација рачуна старе девизне штедње вршит ће се у организационим јединицама предвиђеним за провођење процеса верифицирања, а то су АФИП д.д Сарајево или ФИП д.д Мостар. Захтјев за верификацију рачуна старе девизне штедње може се предати лично или путем пуномоћника (уз предочавање овјерене пуномоћи) на шалтеру организационе јединице агенције АФИП-а или ФИП-а.

Министарство финансија ФБиХ позива све потражиоце по основу рачуна старе девизне штедње, а који су извршили верификацију у 2005., да, уколико то до сада нису урадили, на шалтер организационе јединице (гдје је већ раније извршена верификација, односно најближе јединице) доставе потврду о извршеној верификацији износа.

Потврда је потребна у циљу замјене те издавања нове потврде увећане за износ камате обрачунате у складу са Законом те називом и сједиштем банке, бројем и партијом банковног рачуна на који ће се извршити готовинска исплата у складу с Уредбом, саопћено је из Министарства финансија ФбиХ, преноси Фена.