ОБАВЈЕШТЕЊЕ О РАСПОРЕДУ ПОЛАГАЊА ПИСМЕНОГ И УСМЕНОГ ДИЈЕЛА

СТРУЧНОГ ИСПИТА У СКЛОПУ КОНКУРСА ЗА ПРИЈЕМ ДРЖАВНОГ СЛУЖБЕНИКА

У КАНЦЕЛАРИЈИ КООРДИНАТОРА ЗА РЕФОРМУ ЈАВНЕ УПРАВЕ

ПРИ КАБИНЕТУ ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ САВЈЕТА МИНИСТАРА БиХ

Датум полагања стручног испита: 29. јануар 2010. године (петак). 

Позиција: виши стручни сарадник за правне послове

Писмени дио стручног испита биће одржан 29.01.2010. године са почетком у 10:30 сати за I групу кандидата пријављених на позицију 1/01 – виши стручни сарадник за правне послове:

Редни број Име и презиме кандидата
1. Арнаут Тила
2. Биљешко Ивана
3. Бјелица Вања
4. Циленшек Давор
5. Чаушевић Мурис
6. Дедовић Миралем
7. Делић Александра
8. Гутић Алма
9. Хрустановић Дина

За II групу кандидата пријављених на позицију 1/01 – виши стручни сарадник за правне послове писмени дио стручног испита ће бити одржан 29.01.2010. године са почетком у 11:00 сати. 

Редни број Име и презиме кандидата
1. Кудузовић Мирела
2. Пашић Ермина
3. Реновица Немања
4. Спахић Енела
5. Шкаљић Санела
6. Тескереџић Садмир
7. Врбањац Санела
8. Зубовић Андреа

 

Усмени дио (интервју) за све кандидате (I и II група) који положе писмени испит, биће одржан исти дан, 29.01.2010. године са почетком у 12:30 сати.

Мјесто одржавања стручног испита: просторије Канцеларије координатора за реформу јавне управе, Вразова 9, Сарајево

НАПОМЕНА: Кандидати су дужни на писмени дио испита понијети личну карту, а кандидати који положе писмени дио испита, дужни су на интервју донијети увјерење о невођењу кривичног поступка (не старије од три мјесеца).