Канцеларија координатора за реформу јавне управе у БиХ потписала је данас у Сарајеву уговор са Prime Communications д.о.о. Бања Лука о набавци услуга за реализацију пројекта „Обука службеника за односе с јавношћу”.

Пројекат обухвата пружање услуга обуке корисника у сегменту односа с јавношћу, развој неопходних приручника и процедура, организацију студијског путовања у земљу чланицу ЕУ и организацију ПР конференције владиног и невладиног сектора.

Циљ пројекта је побољшање ефективности корисника пројекта, упознавање службеника за информис ање са искуствима институционалног комуницирања, теоријом и праксом односа са јавношћу кроз директан приступ искуствима европске праксе у тој области али и јачање сарадње корисника пројекта и размјена њихових искустава, јачање и изградња професионалних односа с (не) владиним ПР службеницима.

Вриједност пројекта, који је финансиран из Фонда за реформу јавне управе, је 128.258 КМ. Реализација ће трајати 5 мјесеци.