Састанак Надзорног тима за имплементацију Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ за област Управљање људским потенцијалима, са сљедећим дневним редом:

1. Усвајање Записника са претходне сједнице Надзорног тима за област управљање људским потенцијалима

2. Разматрање нацрта пројектног задатка „Успостављање савремених одјела за управљање људским потенцијалима у органима управе у БиХ“

3. Разматрање иницијативе Агенције за државну службу ФБиХ у вези са реализацијом активности из Стратегије за реформу јавне управе и Акционог плана 1

4.    Разно.

биће одржан 21. децембра 2009. године са почетком у 12:00 часова у просторијама Агенције за државну службу Федерације Босне и Херцеговине, Хамдије Крешевљаковића 19 (зграда “Хидроградње”, ИВ спрат), Сарајево.