Влада Федерације БиХ на сједници одржаној јучер утврдила је и у парламентарну процедуру упутила Нацрт закона о платама и накнадама у органима власти ФБиХ.

Овај законски акт је израз потребе да се на јединствен и једнак начин дефинише ова област до сада регулисана у више закона и подзаконских прописа. С тим циљем, његове одредбе односе се како на изабране дужноснике, носиоце извршних функција и савјетнике у органима законодавне и извршне власти у ФБиХ, тако и државне службенике и намјештенике у органима државне службе Федерације и полицијске службенике органа унутрашњих послова Федерације, саопштено је из Уреда за односе с јавношћу Владе ФБиХ.   

Нацртом закона прописују се платни разреди и коефицијенти за категорије носиоца извршних функција, изабраних дужносника и савјетника, државних службеника и намјештеника, као и полицијских службеника, с тим што би, сукладно начелу транспарентности, јединствена основица била утврђивана у договору Владе ФБиХ и синдиката.