Управни одбор Фонда за реформу јавне управе на сједници одржаној 15. децембра 2009. године у Брчком прихватио је, између осталог, пројектни задатак “Транспоновање ЕУ законодавства у правни систем БиХ“ из области Израда политика и координацијски капацитети.

Сврха пројекта "Транспоновање ЕУ законодавства у правни систем БиХ” је унаприједити знање и вјештине државних службеника који су укључени у законодавне активности на нивоу БиХ, Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко дистрикта БиХ у области транспозиције законодавства ЕУ у домаћи правни оквир.

Путем радионица, семинара, курсева и непосредне обуке на радном мјесту омогућит ће се државним службеницима да усвоје потребна знања и да овладају потребним вјештинама, како би били у стању да одговоре захтјевима процеса транспонисања  законодавства у распону од превођења легислативе до формулисања политика дјеловања и „уклапања“ појединих законских рјешења у најоптималнији оквир.  

Циљ пројекта је унаприједити процес хармонизације домаће легислативе са легислативом ЕУ, чиме ће се убрзати процес приближавања Босне и Херцеговине Европској унији те допринијети приближавању наше земље јединственом европском управном простору.