Делегација Европске комисије БиХ организоват ће 14. децембра у Сарајеву састанак Управног одбора пројекта “Јачање капацитета Канцеларије координатора за реформу јавне управе у БиХ” (EUPAR), који проводи Eurecna SpA од 1. септембра ове године.

Управни одбор ће се састајати свака три мјесеца, те ће разматрати извјештаје о раду тима техничке помоћи Канцеларији координатора.

Састанак ће бити одржан у просторијама Делегације Европске комисије у БиХ, Скендерија 3, у Сарајеву.