Европска унија повјерила је, након проведеног јавног конкурса, конзорцију у саставу Kronauer Consulting (БиХ), COWI (Данска), ATOS Consulting (Велика Британија) и Уред за удруге Владе Републике Хрватске (Хрватска) проведбу двогодишњег пројекта „Изградња капацитета цивилног друштва за учешће у цивилном дијалогу у Босни и Херцеговини (Capacity building of civil society to take part in policy dialogue, Bosnia and Herzegovina).

Општи је циљ пројекта укључити цивилно друштво у БиХ у цивилни дијалог на различитим нивоима власти, што је у складу са препорукама Европске уније.

Сврха пројектне интервенције има два аспекта:

• Развијање и јачање постојећег правног и институционалног оквира за развој цивилног друштва кроз дијалог с институцијама власти

• Јачање капацитета цивилног друштва за учешће у структурираном цивилном дијалогу

Презентација пројекта биће одржана 14. децембра 2009. у 14 часова, хотел Босна, Сарајево.