Е-капија: Босну и Херцеговину је у септембру ове године посјетило 56.810 туриста, што је више за 5,5 % у односу на претходни мјесец и више за 5,3 % у односу на исти мјесец 2008. године.

Према подацима Агенције за статистику БиХ, туристи су у септембру остварили 129.413 ноћења, што је мање за 5,1 % у односу на предходни мјесец и мање за 0,1 % у односу на исти мјесец 2008. То смањење ноћења туриста у односу на исти мјесец 2008. узроковано је смањењем ноћења домаћих туриста за 4,8 % иако је број ноћења страних туриста повећан за 3,8 %.

Од укупног броја ноћења 43,7 % су остварили домаћи, а 56,3 % страни туристи. У просјеку туристи су остварили 2,3 ноћи по доласку, од тога 2,5 домаћи и 2,1 страни туристи.

У структури ноћења страних туриста највише ноћења остварили су туристи из Србије (13,4 %), Хрватске (10,3 %), Пољске (9,4 %), Њемачке (8,6 %), Словеније (6,9 %) идр.

У првих девет мјесеци остварено је 440.374 долазака туриста, што представља смањење од 6,5 % у односу на исто раздобље 2008. године.

У септембру је БиХ располагала са капацитетом од 11.516 соба, односно 23.949 лежаја, што је у односу на прошли мјесец више за 0,2 %.