Е-капија: Министарство финансија РС-а припремило је измјене и допуне Закона о фискалним касама, међу којима је и она да ће фискализацијом убудуће бити обухваћена и адвокатска дјелатност.

"С обзиром на то да адвокатска дјелатност подразумијева пружање услуга које се плаћају на основу утврђене адвокатске тарифе, те да су остале сродне услуге обвезници регистрирања промета путем фискалних каса, ове услуге би такођер морале бити регистроване и евидентиране путем фискалних уређаја", сматра предлагач овог законског акта.

Измјене и допуне Закона о фискалним касама у РС-у су већ припремљене и током овог мјесеца бит ће упућене у парламентарну процедуру.

Том процесу се приступило, наводи Министарство финансија, јер су се поједини елементи примјене постојећег закона показали неефикасним.

Измјене које се предлажу овим нацртом односе се на процесна питања примјене закона с обзиром на то да је у надлежност Порезне управе РС-а стављена контрола регистрирања промета путем фискалног система, а примјена мјера одузимања фискалних система и забране обављања дјелатности након утврђеног учињеног прекршаја није потпуно у надлежности те управе.

Такођер, осим што се предложеним измјенама иде у правцу редуцирања броја изузетих дјелатности од обавезе регистрирања промета путем фискалних каса, овим нацртом врши се и усклађивање Закона о фискалним касама са Законом о републичкој управи у смислу да се мијењају одредбе којима је допуштено право жалбе на рјешења министра.

Предложене измјене требају неутрализирати претходно наведене недостатке и убрзати прекршајни поступак у оквиру имплементације Закона о фискалним касама у РС-у.