У оквиру пројекта „Успостављање мреже инфо полица“ у септембру је окончана обука о интерној комуникацији за државне службенике Вијећа министара, ентитетских влада и Владе Брчко дистрикта БиХ.

Службеници који раде на пословима односа с јавношћу и институционалне комуникације у периоду од јуна до септембра ове године, слушали су предавања и активно учествовали у радионицама о интерној комуникацији, техникама у односима с јавношћу, односима с јавношћу у извршној власти, медијима и односима с медијима, кризном комуницирању и  гласноговорништву. Сазнали су, између осталог, који су механизми за размјену информација унутар институције, како се односити према информацијском дефициту, те како поступати у случајевима кризне комуникације.

Један од заједничких закључака радионица је да треба јачати професионалну позицију службеника за односе с јавношћу и подизати интегритет гласноговорника који, у складу са мјерама Акционог плана 1 реформе јавне управе, у јавности требају представљати цјелокупне институције, а не само њихове руководиоце.

Обуке је реализовала консултантска кућа Делоитте д.о.о. Загреб која је у оквиру наведеног пројекта од службеника са четири административна нивоа у БиХ формирала редакције за израду и публиковање информативног материјала, који се до краја године треба наћи на 12 локација инфополица унутар зграда Вијећа министара, Владе ФБиХ, Владе РС и Владе Брчко дистрикта.

Државни службеници обухваћени овим пројектом, према извјештајима консултанта, показали су различит ниво знања и вјештина о интерној комуникацији и односима с јавношћу, који је прије свега условљен институционалним капацитетима административних нивоа. И одазив службеника на радионице је био различит, а највећи је забиљежен у Републици Српској.Корисници пројекта са сва четири административна нивоа изразили су потребу за додатним обукама ове врсте, а један од индиректних резултата постигнутих у досадашњој проведби пројекта је да су међу државним службеницима са различитих ниова успостављени контакти и размјена информација која до сада није постојала.

Пројекат “Успостављање мреже инфо полица” први је пројекат финансиран из Фонда за реформу јавне управе. Пројекат је припремио Канцеларија координатора за реформу јавне управе и обухвата четири управна нивоа у БиХ.