Дирекција за европске интеграције обавијестила је  о могућности пријављивања за учешће на семинару LEGISLATION. Семинар организује Matra Training for European Cooperation-MTEC из Холандије. Семинар ће се одржати у периоду од 23. новембра до 4. децембра 2009. у Хагу, Холандија.

Циљна група за овај семинар су државни службеници (они који су директно укључени у процесе транспозиције законодавства и у израде нацрта законских аката, као и више рангирани службеници који су одговорни за доношење одлука). Неопходно је посједовање релевантног радног искуства у области законодавства.

Основни циљ курса је да се учесници обуче у смислу овладавања различитим принципима вођења законодавног процеса примјењивог у земљама из којих полазници курса долазе. Такође, циљ је да учесници курса овладају потребним знањима и вјештинама које ће им омогућити да даље развијају законодавне активности у својим земљама у складу са Acquis Communautaire.

Пријаве се достављају Амбасади Краљевине Холандије у Сарајеву, а више детаља о семинару и пријави можете наћи на веб страници Дирекције за европске интеграције БиХ.