Састанак Надзорног тима за имплементацију Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ за област Информацијских технологија, са сљедећим дневним редом:

1.    Усвајање Записника са састанка Надзорног тима одржаног 24.02.2009. године

2.    Избор предсједавајућег Надзорног тима

3.    Информисање о новим члановима и замјеницима чланова Надзорног тима за област Информацијских технологија

4.    Информисање о статусу пројеката из реформске области Информацијских технологија

5.    Информисање о статусу именовања Имплементацијског тима за пројекат интероперабилности

6. Дискусија о начину реализације мјера из АП1 "ИТ.4.6. направити БиХ портал", "ИТ.4.7 Имплементирати 20 e-услуга из е-Европе 2005"

7.    Остало.

биће одржан 24.09.2009. године са почетком у 11:00 часова у згради Владе Републике Српске (3. спрат, канцеларија бр. 8), Трг Републике Српске бр. 1, Бања Лука.