– Агенција је извршила увезивање свих матичних уреда у БиХ до нивоа општине. У питању је преко 140 локација. Све општине, сходно Закону о пасошима достављају електронске потврде министарствима унутрашњих послова да је нека особа уписана у матичне књиге. Закони о матичним књигама су у ентитетској надлежности и тренутно Федерација БиХ и Република Српска припремају законе из те области који ће омогућити електронско вођење матичних књига. Након успоставе електронских матичних књига, провјера података ће бити много ефикаснија! – , изјавио је у интервјуу за 'Ослобођење' Синиша Мацан, директор IDDEEA -е.

Заштита од злоупотреба

Је ли осигуран цјелокупан систем сигурности за издавање биометријских путних исправа како не би дошло до злоупотреба?

– Раније злоупотребе управо су се и дешавале у матичним уредима. Устврдили сте неколико пута како није било изравног упада у некадашњу Дирекцију ЦИПС пројекта.

Колико ће након увођења новог система бити смањена могућност манипулација у опћинама и општинама?

– Као и много пута раније и сада наглашавам, документа издају службеници, а не систем. Сви технички механизми заштите и контроле који су прописани конвенцијама и више од тога је имплементирано на систему. У БиХ се лична документа издају код десет кантоналних министарства унутрашњих послова, Јавном регистру дистрикта Брчко, МУП-у РС-а, те Министарству иностраних послова (амбасадама и конзуларним представништвима у свијету). Матичне књиге се воде у преко 140 општина. Дакле, у ланац идентитета је укључено преко 160 институција које имају своје законске одговорности. Све ове институције морају да успоставе механизме контроле, руковођења и борбе против корупције. Како у општинама које су надлежне за вођење матичних књига, тако и МУП-овима систем региструје сваку активност. Међутим, на самим локацијама МУП-ова и општина налази се документација на основу које се врше измјене у систему. Тим службеницима долазе грађани, они могу да се увјере да ли особа стварно постоји и да ли има право на документ. Они воде управни поступак. Технички механизми су само помоћ.

Хоће ли издавање биометријских пасошких књижица започети 15. октобра?

– Сходно свим плановима, издавање биометријских пасоша требало би почети 31. децембра 2009. године, а планирано је да први контингент обрасца дође у децембру. Додатним активностима Министарства цивилних послова и Агенције тај рок је скраћен на 15. октобар 2009. За тај рок је потписан анекс уговора између Министарства цивилних послова и испоручиоца. Сигурни смо да ће ови рокови бити испоштовани.

Савремене методе

Колико се у првом контигенту тих докумената очекује да стигне у БиХ и какав је план динамике набавке биометријских пасошких књижица?

– Сходно анексима уговора између испоручиоца и Министарства цивилних послова у овој години ће стићи довољна количина књижица за ову, и према досадашњој динамици, минимално десет мјесеци нередне године. То је 300.000 образаца пасошких књижица.

Које су то наредне активности које намјерава провести Агенција? Хоће ли ускоро бити замјена још неких докумената?

– Агенција ће вршити оно што је законом дефинисано. Дакле, то је техничко вођење регистра који су у њеној надлежности или ће бити сходно закону дати агенцији, као и персонализација документа те вођење мреже за пренос података. Агенција је својеврсна техничка подршка великог броја институција и план је да сходно Закону понуди тим институцијама да ефикасније раде кориштењем савремених електронских могућности. Фокус Агенције ће, дакле, бити приједлог развоја ефикаснијих e-Gov оријентисаних система. Предуслов за то је да комплетана управа која је везана за Агенцију крене у том правцу, а Агенција ће сигурно бити добар мотор таквог приступа управи свих нивоа у БиХ. Наравно, и развој докумената је глобално динамичан процес и законска обавеза Агенције је да прати глобална дешавања у области докумената, јер је БиХ дио свјетског система документа.

Нове таблице код промјене власништава

Крајем септембра почиње и издавање нових регистарских таблица. Њих неће морати истовремено замијенити сви власници моторних возила. Како ће тећи динамика замјене?

– Документа за регистрацију се неће мијењати. Уводе се нова документа сходно Закону о безбједности саобраћаја БиХ, а постојеће таблице важе док је возило у власништву особе. Када се примјени власништво, онда се добију нове таблице које прате возило до његовог уништења. Дакле, теоретски се може десити да особа задржи постојеће таблице годинама уколико се физички не униште или уколико особа не мијења аутомобил. Остала документа везана за регистрацију ће бити издавана сходно прописима.