Дванаеста сједница Управног одбора Фонда за реформу јавне управе са слиједећим дневним редом:

1. Усвајање Записника са једанаесте сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе, одржане 21.07.2009. године

2. Разматрање извјештаја о евалуацији јавне набавке услуга за имплементацију пројекта „Информациони систем управљања буџетом“ са приједлогом мјера – приједлог Одлуке о додјели уговора за набавку услуга за имплементацију пројекта „Информациони систем управљања буџетом“

3. Разматрање извјештаја о евалуацији јавне набавке услуга за имплементацију пројекта „Обука државних службеника за примјену информационих технологија и рад на рачунарима“ са приједлогом мјера – приједлог Одлуке о додјели уговора за набавку услуга за имплементацију пројекта „Обука државних службеника за примјену информационих технологија и рад на рачунарима“

4. Разматрање пројектног приједлога „Успостављање савремених одјељења за управљање људским потенцијалима у органима управе у БиХ“ из области Управљање људским потенцијалима

5. Разматрање пројектног приједлога „Обука државних службеника о проблему насиља у породици“ из области Управљање људским потенцијалима

6. Разматрање пројектног приједлога „Публиковање информативног материјала Вијећа министара БиХ, Владе ФБиХ, Владе РС и Владе Брчко дистрикта БиХ“ из области Институционална комуникација

7. Разматрање пројектног приједлога „Транспонирање ЕУ законодавства у правни систем БиХ“ из области Израда политика и координацони капацитети8. Разматрање приједлога за усвајање измјена тендерске документације за пројект „Унапређење правила и процедура за израду закона других прописа и општих аката у БиХ“ из области Израда политика и координациони капацитети

9. Информација о измјенама пројекта „One Stop Shop – сервиси за помоћ грађанима“, достављеног 21.08.2009. године од кординатора за РЈУ из Владе Брчко дистрикта БиХ, г. Бране Јовичића, са приједлогом даљих корака

10. Информација о могућности ангажмана државних службеника кроз пројекте финансиране кроз Фонд за реформу јавне управе

11. Информација о износу средстава Фонда за РЈУ која су резервисана по реформским областима и колико ће одобрени пројекти допринијети имплементацији АП1

12. Разматрање извјешtaja о евалуацији јавне набавkе услуга за имплементацију пројекта "Обука службеника за односе с јавношћу" са приједлогом мјера – приједлог Одлуке о додјели уговора за набавkу услуга за имплементацију пројекта "Обука службеника за односе с јавношћу" 

13. Разно

биће одржана у петак, 02.10.2009. године са почетком у 12:00 сати у згради Владе Федерације БиХ, Анте Старчевића бб, Мостар (I спрат – сала за сједнице).