Главна служба за ревизију јавног сектора РС утврдила је да је Влада РС од средства с посебног рачуна од приватизације и сукцесије (escrow рачун) финансирала буџетску потрошњу у РС, а томе нису претходиле одлуке Народне скупштине РС.

Утврђено је и смањење средстава на том рачуну, а главни ревизор РС Бошко Чеко је саопћио данас да је на есцроw рачуну на крају прошле године било око 987 милиона од чега су 980 милиона била орочена средства, а у односу на претходну годину смањена су за 311,9 КМ. Међутим, обзиром да је у 2008. било прилива на тај рачун од 140 милиона, укупно смањење практично износи 460 милиона КМ.

ИРБРС радила мимо закона

Инвестиционо-развојна банка (ИРБРС) те њени фодови за реституцију, за развој и запошљавање, те акцијски и фонд становања, добили су негативно мишљење о пословању у 2008. од Главне службе за ревизију јавног сектора РС због кршења закона о јавним набавкама, те чињенице да у тим институцијама не функционише систем интерних контрола и поступака нити су донијети многи акти у складу са законом. Ревизори су указали и на неправилности приликом куповине службеног аутомобила за директора ИРБРС марке БМW (97.335 КМ), гдје су у тендерској документацији детаљно описане карактеристике возила, што су елементи фаворизовања и не ради се у тим случајевима.

Влада РС је с рачуна посебних намјена искористила 271 милион КМ за Развојни програм РС, за нафтну индустрију је утрошено 30 милиона, исплату обавеза по основу старе девизне штедње три милиона КМ, Фонду за реституцију је дато 653.000, а на остале обавезе је отишло 154 милиона КМ.„Од тих осталих улагања Влада РС исплатила је 45 милиона КМ за завршетак аутопута Бања Лука-Градишка, дионице Маховљани, Фонду здравственог осигурања је одобрен зајам од 80 милиона КМ, а да нису рачунате камате нити динамика враћања зајма“, указао је Чеко.

У 2008. иако се располагало с 1.576 службених аутомобила набављено је још 140, за гориво је плаћено 6,4 милиона КМ, за трошкове одржавања аутомобила буџетских корисника плаћено је 2,6 милиона, за трошкове службених путовања 11,7 милиона КМ, репрезентације 2,6 милиона КМ.

Код Министарства финансија РС, као једног од најбитнијих ресора, ревизија је утврдила одређена одступања и неправилности, нпр. није извршено затварање и наплата одређених потраживања у значајном износу преузетих од бившег министарства одбране РС.

Чеко је изнио и податак да се код тог министарства налази евидентираних 180 фискалних каса набављених 2000. године које никада нису активиране.

„Влада је 2005. донијела одлуку о њиховој продаји, која није проведена, а фискалне касе су ускладиштене и практично неупотребљиве. Вриједност једне касе је око 4.000 КМ, односно укупна вриједност је око 737.460 КМ“, рекао је Чеко.

Ревизија је утврдила и да је један дио буџетских корисника у РС користио средства из буџета и финансирао виши степен образовања својим запосленим, као што је додипломски, дипломски, мастер и докторски студиј, а није дефинирао уговоре с тим особама о њиховим обавезама, преноси Фена.