Босна и Херцеговина треба провести попис становништва и домаћинстава у 2011. години, као што ће урадити све државе чланице Европске уније, државе кандидаткиње и потенцијалне кандидаткиње, саопштила је Европска комисија у БиХ.

Од пописа становништва очекује се да у потпуности буде у складу са ЕУ захтјевима посебно с темама које требају бити покривене у упитнику за попис, у дисеминацији резултата пописа и квалитетном извјештавању. Планирано је да пилот попис буде одржан у априлу 2010. године.

Поштовање међународних стандарда у провођењу пописа је од највеће важности, водећи ка тачној социо-економској и демографској слици становништва Босне и Херцеговине и ка резултатима који ће бити широко прихваћени. Попис је исто тако од високе важности за процес европских интеграција земље.

Европска комисија се сложила са БиХ да Међународна мониторинг операција (IMO) треба осигурати да се попис врши према међународним стандардима и процедурама те у складу са свим статистичким захтјевима Европске уније, од припрема задатка до пружања информација.

"Пилот попис становништва ће се такођер пратити. На почетном састанку који је IMO одржао 31.08.2009. године у Сарајеву, Европска комисија се договорила с неколико међународних организација о принципима и поступцима за праћење активности", наводи се.

Еуростат, статистички уред Европске комисије водит ће процес и предсједавати одбором IMO као и обезбиједити секретаријат.

Вијеће Европе, Статистички одјел Уједињених нација (UNSD), Економска комисија за Европу Уједињених нација (UNECE), Фонд за становништво Уједињених нација (UNFPA) и Развојни програм Уједињених нација (UNDP) обавезале су се да ће учествовати у мониторинг операцији.

Европска комисија финансират ће већи дио трошкова те активности који износе око 700.000 еура. Савјет министара БиХ и Европска комисија ускоро ће потписати Меморандум о разумијевању о Међународној мониторинг операцији (IMO).Тај меморандум описује мандате, резултате и услове за IMO.

Важан елемент Меморандума је да Босна и Херцееговина призна IMO и његове принципе.

Европска комисија подсјетила је Босну и Херцеговину да је крајње вријеме да се усвоји закон о попису становништва без чега је немогуће извршити попис.

"Босна и Херцеговина ће заостати за сусједима у процесу европских интеграција уколико се попис не проведе", саопштено је.