Независне новине: Према подацима Агенције за статистику БиХ, најниже просјечне плате од 773 КМ за јуни имали су запослени у Брчко дистрикту, што је озбиљно упозорење, истако је јуче предсједник синдиката дистрикта Илија Калајџић. Он је навео да такав тренд, који датира од 2004. године, треба напокон зауставити.

"Посебно забрињава да 5.200 радника у грађевинарству и трговини, што је трећина од укупног броја запослених у дистрикту, има плату тек 450 КМ, те да се за нешто више од 3.000 запослених на буџету уплаћује мјесечно више новца у Фонд ПИО и Фонд здравства у Брчком, него за 13.000 радника у привреди", истако је Калајџић и додао да су основни узроци у чињеницама да послодавци "обрачунавају доприносе на најниже основице, а радници из страха ћуте".

Због смањења прихода у буџету дистрикта градоначелник дистрикта Драган Пајић је ових дана најавио могуће смањење зарада и оних који се финансирају из заједничке касе.

У Синдикату сматрају да у години рецесије и сталних повећања трошкова живота штедњу треба другачије поставити, а убрзати процес договора Владе, послодаваца и Синдиката те потписати општи колективни уговор.