Савјет министара БиХ на данашњој сједници утврдио је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о управном поступку, који ће Министарство правде БиХ доставити Парламентарној скупштини БиХ на разматрање по основној законодавној процедури.

Измјеном и допуном Закона, између осталог, омогућава се електронско достављање поднесака и уводе остале могућности у вези с електронским вођењем управног поступка с циљем омогућавања грађанима да лакше остваре своја права.  На тај начин омогућава се имплементирање правних рјешења прописаних Законом о електронском потпису и Законом о електронском правном и пословном промету.

Савјет министара БиХ утврдио је, између осталог, и Приједлог закона о измјени и допуни Оквирног закона о високом образовању у Босни и Херцеговини. Предлагач, Министарство цивилних послова, доставит ће Приједлог закона Парламентарној скупштини БиХ на разматрање по хитној законодавној процедури. Допуном Закона утврђује се надлежност Савјета министара БиХ за доношење Правилника о кориштењу академских титула те стјецања научних и стручних звања који ће предложити Министарство цивилних послова. На тај начин бит ће отклоњена правна празнина у члану 6. Оквирног закона о високом образовању у БиХ. Тако ће се на јединствени начин у БиХ регулирати  питања академских титула те стјецања научних и стручних звања и побољшати мобилност бх. студената и универзитетских професора.

Утврђен је и Приједлог закона о слободним зонама у БиХ,  Приједлог закона о опћој сигурности производа, којим се прописује обавеза произвођача да на тржиште ставља само сигурне производе те Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о надзору над тржиштем, којим ће на адекватан и јединствен начин бити  уређена контрола сигурности производа на тржишту.

Савјет министара БиХ донио је Правилник о начину чувања и посебним мјерама техничке заштите личних података, који је предложило Министарство цивилних послова. Доношењем овог правилника бит ће створени услови за испуњавање обавезе проистекле из Закона о заштити личних података да се свим лицима на територији БиХ, без обзира на њихово држављанство или пребивалиште, осигура заштита људских права и основних слобода, а нарочитио право на тајност у погледу обраде личних података који се на њих односе, саопштено је из Службе за информисање Генералног секретаријата Савјета министара БиХ.