Састанак чланова Управног одбора Пројекта развоја информационог система за управљање људским потенцијалима (BH-HRMIS) одржан је 11.06.2009. године у просторијама Делегације европске комисије.

На састанку је презентован привремени извјештај о напретку (interim progress report), који обухвата временски период од 16.09.2008. до 30.04.2009. године., а са циљем упознавања чланова Управног одбора са активностима и могућим ризицима у имплементацији пројекта.

Чланови Управног одбора усвојили су Привремени извјештај о напретку, а предложено је и да се слиједећи састанак одржи у јануару наредне године.