Чланови Управног одбора Фонда за реформу јавне управе (УО ФРЈУ) на сједници одржаној данас у Брчко дистрикту БиХ усагласили су се о потреби измјена Меморандума о разумијевању за успостављање ФРЈУ, документа којег су раније потписале владе сва четири нивоа власти у БиХ (Влада Федрације БиХ, Влада Брчко дистрикта БиХ, Влада Републике Српске и Савјет министара БиХ), те донатори Фонда за реформу јавне управе.

Измјене Меморандума ће бити упућене владама у БиХ на разматрање.

УО ФРЈУ једногласно је одобрио тендерску документацију за пројекат „Развој система за управљање учинком у структурама државне службе у БиХ“ из области Управљање људским потенцијалима. Циљ пројекта је побољшање дјелотворности рада органа државне службе кроз развој и имплементацију ефективног система управљања учинком и резултатима рада који ће увести у примјену у институцијама и органима управе на различитим нивоима власти у БиХ.

Једногласно је подржан и пројектни задатак „Унапређење правила и процедура за израду закона, других прописа и општих аката у БиХ“ из области Израда политика и координацијски капацитети. Циљ пројекта је успостављање најбоље праксе и кохерентних принципа и стандарда за израду закона, других прописа и општих аката у Босни и Херцеговини, што ће допринијети даљем побољшању процеса развоја политика, методолошкој складности процеса израде закона, других прописа и општих аката, као и унапређењу правног система уопште.

Одобрене су и измјене у пројектном задатку „Скица развоја централних органа влада у БиХ – Имплементација фазе 1” из области Израда политика и координацијски капацитети. Реализацијом овог пројекта, Савјет министара Босне и Херцеговине, ентитетске владе и Влада Брчко дистрикта БиХ биће оспособљене да изграде систем за креирање и управљање политикама на кохерентан и усклађен начин, развију модерну структуру, капацитете и процедуре управљања политикама, и унаприједе међувладину сарадњу и учинак централних владиних органа.

Чланови УО нису данас разматрали измјене у пројектном задатку и тендерској документацији за пројект "Обука државних службеника за примјену информационих технологија и рад на рачунарима” из области Управљање људским потенцијалима.