Савјет министара БиХ на данашњој сједници усвојио је Први полугодишњи извјештај о реализацији пројекта „Јачање БиХ капацитета за стратешко планирање и развој политика дјеловања“ (SPPD), који је предложила Канцеларија координатора за реформу јавне управе.

Имајући у виду важност успоставе функционалног система за стратешко планирање и развој политика дјеловања у БиХ, од УНДП-а у БиХ као имплементатора SPPD пројекта затражен је активнији приступ и бржа имплементација пројектних активности, саопштено је из Службе за информисање Генералног секретаријата Савјета министара БиХ.  Канцеларија коодинатора за реформу јавне управе задужена је да прати и усмјерава имплементацију SPPD пројекта те да о томе редовно извјештава Савјет министара БиХ.

У складу са  Стратегијом за реформу јавне управе у БиХ и на основу исказаних потреба институција у Босни и Херцеговини,  УНДП је припремио пројекат с циљем јачања планирања, аналитичког рада и управљања јавним средствима путем дефинисања и институционализирања организационих капацитета и оспособљавања људских ресурса на државном и ентитетским нивоима.

За имплементацију пројекта „Јачање БиХ капацитета за стратешко планирање и развој политика дјеловања“ донатори су већ осигурали средства у висини од око 2,5 милиона америчких долара.