Европска комисија и B3 Regions project и Piedmond Region организатори су конференеције: Европске регије за боље везе информацијских и комуникацијских технологија, која ће бити одржана 02. и 03. априла 2009. године у Торину.

Ово је прва од низа акција циљаних на отварање широких консултација о питањима која окружују развој широко-појасне стратегије Европске уније, као и начин на који ће оно постати будућност информацијских и комуникацијских технологија дјелокруга политика Европске уније након тренутне I2010 иницијативе.

За учешће на конференцији можете се регистровати овдје