Савјет министара БиХ утврдио је на данашњој сједници Приједлог закона о забрани дискриминације, који ће Министарство за људска права и избјеглице доставити Парламентарној скупштини БиХ на разматрање по основној законодавној процедури.

Приједлогом закона бит ће успостављен оквир за остваривање једнаких права и могућности свим лицима у Босни и Херцеговини и уређен систем заштите од дискриминације те забрањен сваки облик дискриминације. Приједлог закона у потпуности уважава концепт једнакости свих људских бића као темељни принцип свих међународних конвенција у овој области.

Чланство БиХ у Европској унији условљено је усвајањем антидискриминацијског закона и његовом примјеном у пракси, као и напредовање БиХ у процесу либерализације визног режима. У складу с Уставом БиХ и међународним стандардима који се односе на људска права и основне слободе овим законом утврдит ће се одговорност законодавне, судске и извршне власти у БиХ, као и правних лица и појединаца који имају јавна овлаштења да својим дјеловањем омогуће заштиту, промовирање и стварање услова за једнако поступање.

Према Приједлогу закона облици дискриминације су посредни и непосредни, а централна институција надлежна за заштиту од дискриминације је Омбудсмен за људска права БиХ.    Министарство за људска права и избјеглице БиХ пратит ће провођење овог закона.

Надлежне институције у БиХ дужне су водити евиденцију свих случајева пријављивања дискриминације, а прикупљене  податке обавезно ће достављати Министарству за људска права и избјеглице БиХ. Ово министарство једном годишње, путем Савјета министара БиХ, извјештават ће Парламентарну скупштину БиХ о појавама дискриминације, саопштено је из Генералног секретаријата Савјета министара БиХ.