Еуропска комисија је 19.03.2009. године одаслала ноте, упозорења и захтјеве појединим земљама чланицама у вези непоштивања правила и прописа ЕУ.

Тако је Аустрија добила ноту у вези не достављања извјештаја о примјени ЕУ прописа о заштити возача камиона, Италија због не прихватања гаранције поријекла производа, а Кипар, Луксембург, Пољска и Велика Британија због не дјеловања у погледу ретровизора за „мртви кут” на камионима. Португал је добио опомену због неизвјештавања о систему кажњавања у погледу времена вожње и периода одмарања возача камиона. Комисија је од Италије затражила да модифицира своје прописе у вези опорезивих износа за набавку непокретне имовине. Од Аустрије је затражено да оконча дискриминаторни систем опорезивања донација у пољу науке и истраживања, а од Бугарске дискриминаторно опорезивање нерезидентних порезних обвезника.

Комисија је послала писано упозорење Шпанији у случају кршења ЕУ прописа о третирању и одлагању индустријског отпада. Случај се односи на гомилање чврстог индустријског отпада на ушћу Хуелве без провођења неопходних мјера које се захтијевају за заштиту околиша.

Естонија је такође упозорена да примијени еуропске прописе у погледу телевизијског оглашавања. Поступак за повреду процедура Комисија је покренула против Њемачке и то због додјеле уговора за јавне радове за изградњу зграде порезног уреда у Quedlinburgu , затим Италије у вези директне додјеле уговора за набавку услуга менаџмент консалтинга за апотеке, те Француске због ексклузивних права на стручну изобразбу у пољопривреди.

Комисија је Еуропском суду правде упутила: Њемачку-због дискриминаторног опорезивања излазних дивиденди те дискриминаторних прописа за грађевине у иностранству; Грчку-због не обавјештавања о уградњи двије директиве о ПДВ-у у национални закон, преноси портал ekapija.