Независне новине: Седам посто државних службеника у ФБиХ запослено је незаконито, утврдила је Агенција за државну службу овог ентитета.Од 6.062 државних службеника седам посто је запослено без адекватне стручне спреме или без адекватне процедуре, а било је случајева да није задовољен ниједан од та два основа.

Више намјештеника

Агенција за државну службу у ФБиХ је утврдила да је омјер државних службеника и намјештеника 30 напрема 70."Однос би требало да буде у корист државних службеника и тада би администрација била компетентнија. У Агенцији је, на примјер, 25 посто намјештеника, но одговорност за распоред лежи на владама на свим нивоима и општинским начелницима", објашњава Енвер Ишерић. Прописима је дефинисано да је службеник у функцији државе и има високу стручну спрему, док је намјештеник нижи ранг администрације са средњом или вишим стручном спремом. Он обавља допунске послове за основну дјелатност као дактилограф, технички секретар и слично.

"Ово је забрињавајућа процјена јер је Закон о државној служби у ФБиХ на снази до 2003. године и ми од тада провјеравамо законитост. Одговорни у органима су знали које процедуре треба или могу да проведу. Сада сви незаконито запослени добијају отказ", појашњава Енвер Ишерић, директор Агенције.

Према извјештају Агенције, прошле године је 117 државних службеника отпуштено јер је ревизијом утврђено да немају адекватну стручну спрему, 290 јер је незаконито запослено, а 25 из оба разлога.Ишерић каже да су незаконита запошљавања утврђена скоро равномјерно у многим институцијама.

Појашњава да закон не предвиђа никакав програм за збрињавање незаконито запослених радника, али ни санкције за оне који су их незаконито запослили.

"Велики број службеника је знао да је запослен незаконито. Руководиоци су неке од њих прије ревизије пребацивали у намјештенике, али негдје нису подузели ништа. Но, нема никаквих санкција за оне који неког незаконито запосле. Ми у Агенцији цијенимо да је незаконито запошљавање присутно управо због тог непостојања санкција", каже Ишерић.

Додаје да неријетко конкурси буду расписани без знања Агенције, поготово за приправнике, па чак и у правосуђу.

"Проблем је и то што не желе да запосле кандидата који је најбоље пласиран на конкурсу него траже поништење конкурса. За овакво понашање нико не одговара, а за расписивање конкурса у двоје дневне новине, 'Службеном листу ФБиХ&qуот; и на интернет страни Агенције треба доста новца и појединци би требало да одговарају бар за непотребно трошење буџетских пара", каже Ишерић.