Дневни лист: Институције управе у БиХ су до краја 2008. испуниле 32,62 посто мјера Акцијског плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ. Извјешће о напретку праћења проведбе Акцијског плана 1 Стратегије реформе јавне управе, који је упућен Вијећу министра на разматрање, биљежи да је напредак у имплементацији мјера из Акцијског плана 1 по реформским областима у односу на годишњи извјештај 2007. већи за 14,19 посто. Највећи напредак у односу на 2007. забиљежен је у реформској област Управљање људским потенцијалима и износи 16,47 посто, док најмањи у области Институционална комуникација – 12,19 посто. У областима Израда политика и координацијски капацитети постотак имплементације је већи за 15,05, у Управни поступак 14,23, у Јавне финанције 13,85 и у области Информацијске технологије 13,33 посто.