Савјет министара БиХ на сједници одржаној данас у Сарајеву, између осталог, је усвојило на приједлог Министарства комуникација и транспорта Одлуку о основама употребе електроничког потписа и пружања услуга овјеравања.

Ова одлука омогућава примјену Закона о електроничком потпису, односно регулише цјелокупну материју подзаконских прописа и у служби је развоја "е-владе" и електроничког пословања у БиХ. Одлуком је детаљно регулисано пружање услуга у вези с електроничким потписом и овјеравањем, као и рад надзорног тијела.

Усвојеним рјешењима у изради електроничког потписа осигурана је примјена технолошких стандарда у складу са стандардима у земљама чланицама Европске уније – ETSI стандарди, саопштено је из Службе за информисање Генералног секретаријата Савјета министара.