Ослобођење: Јавне институције у Босни и Херцеговини су гломазне и неефикасне, пословно окру¬жење се побољшава, а привреда је и даље у снажном порасту. Тако нас је у 2008. години видјела Европска банка за обнову и развој (EBRD), која ће данас у Сарајеву презентирати извјештај о транзицији у прошлој години који се односи на нашу земљу.

Аналитичари EBRD-а дали су нам просјечну оцјену 2,78 примјењујући скалу од 1 до 4,33. Могло би се рећи добро смо прошли. Но банка сматра да би оцјена могла и морала бити још боља. Предувјет томе, како се истиче у извјештају, наставак је уставних реформи, што је од виталног значаја за стварање ефикасније државе, дугорочни просперитет и социјалну кохезију.

Непрофитабилне банке

Банкарски сектор ју у 2007. наставио да јача, али је у првом кварталу 2008. године укупна профитабилност  банака смањена и повећана цијена финансирања – оцјена је EBRD-а о финанцијском сектору у БиХ. На питање чему се када је у питању овај сектор можемо надати у наредном периоду, могући одговор је да ће валутни одбор и даље представљати витално упориште  за креирање  политике, али ће и фискални притисци и даље бити снажни. Њихово рјешавање ће захтијевати политичко водство и спремност за сарадњу на разним нивоима.

Унаточ чињеници да је квалитет пословног окружења побољшан, он је у односу на остале земље у региону најпроблематичнији због бирократије и проблема приликом регистрације предузећа, добивања дозвола и корупције и то је неопходно отклонити. Банка је уочила да је у 2008. години дошло до погоршања фискалне ситуације, “посебно у Федерацији БиХ, која је имала проблеме са ликвидношћу“. Унаточ чињеници да постоје услови за координирани приступ фискалној политици, он није потпуно примијењен.

У дијелу извјештаја о структурним реформама, посебно либерализацији и приватизацији, констатује се да је БиХ постигла напредак у јачању формалних веза са Европском унијом и интеграцији у регионалне трговинске структуре. Што се тиче приватизације, она се и даље “споро одвија иако су током прошле године били видљиви знаци напретка у неким областима“. Констатација у наставку овог извјештаја је да се приватизација компаније Алуминиј из Мостара још налази на мртвој тачки. Као разлог томе аналитичари наводе да није постигнут договор из¬међу владе и одабраног купца око цијене дугорочног снабдијевања електричном енергијом.

Транзицијски изгледи и ризици, као посебан дио извјештаја, садрже више охрабрења од анализе стања. Углавном су повољни, под условом да се одржи стабилност у земљи и региону. “У средњорочном периоду могу се очекивати стопе раста од отприлике шест посто као резултат снажних активности приватног сектора и даљег развоја малих и средњих предузећа“, једна је од овдје презентираних оцјена.  

Но, у коначници аналитичари EBRD-а тврде да се БиХ не може приближити европским интеграцијама без стварања ефикасније државе. Извјештај ће у Сарајеву презентирати главни економиста EBRD-а Петер Санфеј, те и због те чињенице овај документ и споменути догађај побуђују пажњу привредне и академске јавности, а нешто мање представника власти, што је и разумљиво с обзиром на то да највећи дио критичких оцјена иде њима на душу.