Састанак Надзорног тима за имплементацију Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ за област Развој капацитета за креирање политика и координацију са сљедећим дневним редом:

1.    Усвајање записника са претходног састанка Надзорног тима за област Развој капацитета за креирање политика и координацију

2.    Разматрање и изјашњавање о пројектном задатку  „Скица развоја централних органа влада у БиХ – имплементација фазе I

3.    Годишњи извјештај о напретку (праћење провођења Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе)

4.    Информација о Меморандуму о разумијевању између секретаријата влада/CM

5.    Разно

 

биће одржан у понедјељак 29.12.2008. године, са почетком у 12 часова, у просторијама Владе Републике Српске, Трг Републике Српске 1, Бања Лука.