Дневни лист: Федерална управа за инспекцијске послове у сурадњи са жупанијским инспекторима у студеноме издала је 6436 прекршајних налога и издали казни у висини од чак 5,412.266 марака, потврдио нам је директор Управе Ибрахим Тирак.

Најбољи резултати су забиљежени у раду тржишне инспекције, која је за непуних мјесец дана издала 3042 казне из области трговине, угоститељства и обрта. Важно је нагласити да је у овој области извршено више од четири тисуће инспекцијских прегледа, а да су евидентиране 3042 поврједе закона, што значи да је само 1000 послодаваца дјеловало у складу са законом. За све неправилности изречене су казне у укупној висини од 2,928.870 марака. Поред изречених прекршајних казни инспектори су привремено ставили изван промета производе и робу с непрописном декларацијом у вриједности 190.480 марака.

Највише радника на црно из Херцеговине

Инспекцијским надзором затечена је 691 непријављена запослена особа, те су по тој основи издана 1842 прекршајна налога, а финанцијска реализација износи 1,861.900 марака. “Затечен је далеко мањи број особа које су ангажиране на раду код субјекта надзора супротно закону, а и дисциплина исплате плаћа и уплате доприноса је на већој разини него је то констатирано ранијим контролама. Посебно је значајан позитиван однос јавности према проведеним активностима и активно судјеловање у откривању и пријављивању послодаваца код којих су ангажиране особе на раду на црно”, казали су нам из Федералне управе за инспекцијске послове.

Највећи број радника на црно затечен је у ХНЖ-у – 213, те у Сарајевској жупанији – 143. Прометна инспекција је у студеноме издала 563 прекршајна налога, док је у промету нађено 40 особа које раде на црно.

“Контролом возила и посједовања важећих рјешења о испуњавању техничко-експлоатацијских увјета за возила, уочено је да станице техничког прегледа издају потврде о исправности и опремљености возила за експлоатацију у супротности с одредбама закона”, кажу из прометне инспекције, додајући да су инспектори утврдили да су одређене станице на незаконит начин вршиле надзор рада, те да су против њих издани прекршајни налози.

Болнице у ХНЖ-у немају потребну документацију

Запажања инспекција санитарно-здравствено-фармацеутског инспектората је да се у  проведеним надзорима и поред изданих прекршајних налога стање у областима из надлежности овог инспектората поправља, нарочито у приватној пракси. 

“Проблеми у јавним здравственим установама примарне и терцијарне разине су и даље присутни у погледу испуњавања формално-законских увјета. Документација није комплетна или је застарјела, или по захтјеву субјеката надзора министарства здравства никад нису одговорила. Тако да наведене установе не посједују рјешења у погледу простора, кадра и медицинско-техничке опреме”, стоји у извјештају инспекције.

Ове констатације односе се на Херцеговачко-неретванску и Тузланску жупанију, те је у том смислу ресорни инспекторат издао рјешења да те установе ускладе или прибаве рјешења у року који им је наложен.