Независне новине: Нострификација диплома високошколских установа из других земаља у Федерацији БиХ кошта од 200 до 1.500 КМ, а у Републици Српској 300 КМ.

За разлику од РС, систем нострификације у ФБиХ је у потпуности неуједначен, од институција које признају стране дипломе до цијена њихових услуга. У кантонима гдје је универзитет интегрисан дипломе буду нострифициране на нивоу универзитета, а тамо гдје нису то раде сами факултети.

На Сарајевском и Зеничком универзитету, који су интегрисани, нострификација диплома кошта до 1.500 КМ.

Бесплатно за основне и средње школе

Признавање страних диплома основних и средњих школа у ФБиХ и РС је бесплатно. Дипломе основних и средњих школа у РС нострифицира Министарство, а у ФБиХ кантонална министарства науке и образовања. У кантонима гдје не постоји закон о нострификацији диплома стране дипломе нострифицира федерално министарство.

Дипломе средњих и основних школа Србије и Црне Горе се најчешће нострификују, а од почетка године нострификовано је 200 средњошколских и 100 диплома основних школа, док је 67 захтјева у процедури", казали су у Министарству просвјете РС.

Иван Чуљак, главни федерални просвјетни инспектор, истакао је како је ово министарство у 2008. години нострифицирало више од 1.500 диплома.

"Процес признавања диплома траје највише дан, уколико особа која је поднијела захтјев има сву потребну документацију. Нострификација је бесплатна, с тим да особа мора платити 35 КМ таксе", рекао је Чуљак, нагласивши како је ово министарство нострифицирало углавном дипломе из Србије и Црне Горе ради наставка школовања у БиХ.

"За додипломски студиј нострификација кошта 15 КМ по предмету. За нострификацију мастер дипломе потребно је 1.000 КМ, а докторске 1.500 КМ", казали су на овим универзитетима.

На оба универзитета углавном су нострифицирали дипломе из земаља бивше Југославије и ЕУ и то у сврху запослења или наставка школовања. Током 2008. године на Универзитету у Сарајеву је нострифицирано више од 150 иностраних диплома, а на зеничком око 30 диплома.

Јасмина Бербић с Тузланског универзитета објашњава како иностране дипломе на овом универзитету нострифицирају факултети и да се цијена креће од 400 до 500 КМ, овисно од врсте дипломе. Каже како су дипломе биле углавном из земаља ЕУ и у сврху запослења. Слична ситуација је и на Универзитету "Џемал Биједић" у Мостару.

Иностране дипломе, каже генерални секретар овог универзитета Зоран Казазић, нострифицирају факултети и цијена се креће од 200 до 600 КМ.

"Ако је неко тражио нострификацију дипломе факултета који не постоји на нашем универзитету онда диплому нострифицира Интердисциплинарна комисија Универзитета. И ово признавање кошта 1.200 КМ", додаје Казазић.

Јелена Старчевић, секретар Комисије за информисање и признавање докумената у области високог образовања РС, истиче да је у овој години нострификовано 414 диплома високошколских установа. Каже како се на нострификацију диплома чека највише мјесец, а најчешће се нострификују дипломе бх. студената који су студиј завршили у Србији.