У Лондону ће 3. и 4. децембра бити одржана Међународна конференција о јавној управи и реформи администрације.

Циљ конференције која ће окупити званичнике влада и државне службенике из цијелог свијета је разматрање изазова с којима се јавна управа суочава у настојању да унаприједи ефикасност, поузданост, одговорност и транспарентност на свим нивоима управљања, као и размјена искустава у овој области.

Кроз серију презентација и групних дискусија биће обрађене теме:

• обликовање и вођење реформе јавног сектора

• утицај глобализације и технологије на реформу јавног сектора

• повећање грађанског ангажмана у доношењу одлука

• развој поуздане и транспарентне јавне управе

• потреба за бољим руковођењем јавним сектором

• улога приватног сектора и волонтера

• прикупљање међународне помоћи јавној управи

Организатор конференције је британски Центар за парламентарне студије.