Дневни лист: Нацртом закона о управној инспекцији, који је Влада РС-а усвојила, прописано је да ће новчаном казном од 2000 до 10.000 марака бити кажњено јавно подузеће, установа или друга правна особа која врши јавну овласти ако управном инспектору онемогући вршење инспекцијског надзора, а од 50 до 1500 марака одговорна особа.

Новчаном казном од 2000 марака до 10.000 марака казнит ће се ако не ставе на увид тражену документацију.