Савјет министара БиХ на сједници одржаној данас у Сарајеву усвојио је Трећи квартални извјештај о напретку провођења Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ као и Кварталани извјештај о раду Канцеларије координатора за реформу јавне управе за период 1.07. – 30.09. 2008. године. 

Извјештај биљежи да је до краја септембра ове године на нивоу БиХ, ФБиХ, РС и Брчко дистрикта БиХ имплементирано 28,49% мјера из АП 1, а што је за 2,67% више у односу на други квартал 2008. године. На нивоу БиХ највећи напредак је забиљежен у области институционална комуникација. Проведено је 32,47% мјера, док је у области информационе технологије (ИТ) имплементирано 9,44%.  Република Српска је највише мјера провела у области институционалана комуникација, а док је у области израда политика и коориднациони капацитети имплементирано 19,69%.

У Брчко дистрикту БиХ проведено је 51,69% у области ИТ, а најмањи помак је у области институционалне комуникације и то 12,48%.  У области управни поступак за сва четири нивоа власти забиљежен је напредак у провођењу мјера интерне контроле. У односу на претходни квартални извјештај највећи помак забиљежен је у области управљање људским потенцијалима и то за 5,33%.

Народна скупштина РС усвојила је сет нацрта закона из области управе и то Закон о Влади, Закон о државним службеницима и Закон о републичкој управи, док је Влада ФБиХ донијела закључак о формирању интерресорних радних група за израду Закона о платама државних службеника у Федерацији БиХ.

На свим нивоима реализују се програми обуке државних службеника, а на нивоу Брчко дистрикта БиХ у току је други циклус годишњег оцјењивања рада државних службеника и запосленика. 

Иако је у овом периоду значајно побољшана комуникација између Канцеларије координатора и свих нивоа власти у БиХ, неопходно је радити на даљем унапређењу комуникације како би се Канцеларији осигурала неопходна помоћ свих нивоа власти у редовном извјештавању, стоји, између осталог, у Трећем кварталном извјештају о раду Канцеларије координатора.

Напредак о реформи јавне управе забиљежила је и Европска комисија у недавно објављеном Годишњем извјештају о напретку БиХ у 2008. години.