Како привући и задржати најбоље особе запослене у државној служби била је тема Треће регионалне радионице о реформи државне управе у области управљања људским потенцијалима на Западном Балкану која је одржана 4. и 5. новембра ове године у Загребу.  

Државна служба може бити атрактивна уз примјену адекватног начина пријема новоупослених те елиминацију политичких и породичних веза, које су понекад одлучујући фактор приликом пријема новоупослених, став је државних службеника из Босне и Херцеговине, Хрватске, Србије, Црне Горе,  Македоније, Косова и Албаније који су присуствовали конференцији.

Агенција за државну службу БиХ, те Средишњи државни уред за управу Републике Хрватске настоје побољшати рад комисија за пријем нових службеника. Влада Републике Македоније идентификовала је проблем задржавања младих кадрова те је 2007. године издала посебан документ који се циљано бави овом тематиком: „Политика привлачења и задржавања младих и високообразованих кадрова у државној служби“.  Служба за управљање кадровима у Републици Србији увела је као обавезан оквир способности који се примјењује код одабира новоупослених кадрова. У служби ради седам психолога, који су специјализовани за различите сегменте управљања људским потенцијалима.

Истраживања проф. др сц. Ивана Копрића, стручњака за реформу јавне управе из Хрватске показала су да предност рада у јавној служби за 58 % испитаних представља сигурност запослења, за 28 % је редовна плата, а за 8 % професионални развој. Организатори конференције, којој је присуствовао и представник Канцеларије координатора за реформу јавне управе у БиХ, били су Заједница практичара за управљање људским потенцијалима на Западном Балкану, UNDP и Средишњи државни уред за управу Републике Хрватске.